0

กิจกรรมล่าสุด

กราฟราคาหลักทรัพย์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์

กราฟราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น:
EASTW
สกุลเงิน: THB
11.70
ราคาล่าสุด:
-0.30 (-2.50)
เปลี่ยนแปลง: (% เปลี่ยนแปลง)
11.70 - 12.10
ช่วงราคาระหว่างวัน:

11.40 - 13.40
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์:
11.70 / 35,300
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น)

วันก่อนหน้า: 12.00
11.80 / 27,200
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น)

ราคาเปิด: 12.00
ปรับปรุงเมื่อ: 08/12/2560 16:36

Chart Type