0

กิจกรรมล่าสุด

นักลงทุนสัมพันธ์

ราคาหลักทรัพย์วันนี้

EASTW
12.30 THB อัพเดทเมื่อ: 19/10/2560 10:22
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง)
+0.10 (0.82%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
22,500
Chart Type
รายได้น้ำดิบ รายได้น้ำประปา รวมรายได้ EBITDA
Q1/2560 670.98 346.81 1085.30 647.16
Q2/2560 639.07 361.20 1045.26 636.36
รายได้น้ำดิบ รายได้น้ำประปา รวมรายได้ EBITDA
Q2/2559 734.35 357.68 1141.85 648.86
Q2/2560 639.07 361.20 1045.26 636.36

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

1Q/2560
(ล้านบาท)
2Q/2560
(ล้านบาท)
2Q/2559
(ล้านบาท)
2Q/2560
(ล้านบาท)
+ เพิ่มเติม

รายงานปริมาณน้ำจำหน่าย

ดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2559

ดาวน์โหลด ชมออนไลน์

งบการเงินฉบับสมบูรณ์ ไตรมาส 2 ปี 2560

ดาวน์โหลด

MD&A ไตรมาสที่ 2 ปี 2560

ดาวน์โหลด

Factsheet ไตรมาส 2 ปี 2560

ดาวน์โหลด